Kalajokilaakson Golf ry - KlG
 
SaniFani Open
 
13.06.2009

Nimi Seura Sarja Tasoitus
Antti-Roiko Niko KlG Pistebogey miehet 2.8
Anttila Esa KlG Pistebogey miehet 14.8
Arola Aimo ViGC Pistebogey miehet 25.6 !
Bur Hassan KlG Pistebogey miehet 11.7
Bäckman Rainer KlG Pistebogey miehet 7.3
Enilä Kari ViGC Pistebogey miehet 7.6
Fors Esa KlG Pistebogey miehet 12.0
Fors Kari KlG Pistebogey miehet 16.6
HAARALA JANI RTG Pistebogey miehet 10.3 !
Heikkilä Vuokko KlG Pistebogey naiset 18.8
KESKI-KORSU JUHANI RTG Pistebogey miehet 9.2 !
Kois Antti KlG Pistebogey miehet 6.6
Konu Teemu KlG Pistebogey miehet 7.5
Kristiansson Tuija KlG Pistebogey naiset 13.1
Lahtela Jouko ViGC Pistebogey miehet 14.6
Lahtinen Antti KlG Pistebogey miehet 14.7
Laitinen Aappo PaG Pistebogey miehet 23.8
Latukka Juhani KlG Pistebogey miehet 20.3
Latvakoski Toivo KlG Pistebogey miehet 27.8
Lehtikangas Ari KlG Pistebogey miehet 15.7
Leppänen Hannele KlG Pistebogey naiset 19.7
Leppänen Henri OGK Pistebogey miehet 11.5
Leppänen Tapio KlG Pistebogey miehet 17.0
Leppänen Tero OGK Pistebogey miehet 4.2
Liias Jani KlG Pistebogey miehet 7.1
Liias Merja KlG Pistebogey naiset 22.7
Mikkola Jari KlG Pistebogey miehet 10.6
Mäkinen Seppo KlG Pistebogey miehet 15.3
Mäkinen Sirpa KlG Pistebogey naiset 25.3
Ojala Aaro KlG Pistebogey miehet 32.9
Ojala Rauha KlG Pistebogey naiset 29.3
Pahkasalo Jouni KlG Pistebogey miehet 6.7
Pakkala Tommi KlG Pistebogey miehet 30.8
Palola Jarno KlG Pistebogey miehet 2.5
Palola Martti KlG Pistebogey miehet 13.5
Palola Paula KlG Pistebogey naiset 16.6
Palola Sara KlG Pistebogey naiset 22.6
Petrelius Juha KlG Pistebogey miehet 30.8
Puputti Niko KlG Pistebogey miehet 20.8 !
Pälve Jussi ViGC Pistebogey miehet 22.7
RISSANEN PAULI StLGC Pistebogey miehet 14.5
Räisänen Erkki PaG Pistebogey miehet 13.7
Saari Jarmo KlG Pistebogey miehet 8.3
Saari Sanna-Maija KlG Pistebogey naiset 31.9
SAVELA ANTTI StLGC Pistebogey miehet 13.5
Selmgren Kari ViGC Pistebogey miehet 20.7 !
Simonen Jarmo KlG Pistebogey miehet 9.6
Simonen Leila KlG Pistebogey naiset 31.8
Sohlo Laura ViGC Pistebogey naiset 21.7
Suojanen Aila ViGC Pistebogey naiset 16.3
Syrjälä Raimo KlG Pistebogey miehet 14.5
Tarvainen Antti ViGC Pistebogey miehet 21.1
Tilvis Pasi KlG Pistebogey miehet 10.0
Toivo Jukka KlG Pistebogey miehet 21.2
Tolonen Erkki KlG Pistebogey miehet 17.7
Turunen Jussi KlG Pistebogey miehet 17.5
Turunen Usko SantaGC Pistebogey miehet 14.7
Vanha-aho Tuula PGK Pistebogey naiset 19.9
VINKKA PÄIVI StLGC Pistebogey naiset 16.5
Yliuntinen Heikki KlG Pistebogey miehet 25.4